Oferta

Oferujemy prostą i szybką ścieżkę wydawniczą, która obejmuje:

Usługi wydawnicze

• tworzenie planu wydawniczego dla indywidualnej książki / publikacji

• w przypadku publikacji tłumaczonych z języków obcych - opracowanie tłumaczenia

• pomoc w wykonaniu projektu okładki

• korekty wydawnicze oraz korekty techniczne

• redakcję merytoryczną

• przygotowanie materiałów do drukarni

• przygotowanie publikacji do Internetu i profesjonalnych prezentacji multimedialnych

• druk publikacji

• promocja książki

• pomoc w pozyskaniu patronatu lub sponsoringu dla wydawanych publikacji

Usługi edytorskie

• redakcja - korekta tekstu (sprawdzenie pisowni, ortografii, stylistyki, gramatyki)

• tłumaczenia z języka angielskiego i włoskiego na język polski

• pisanie tekstów na zamówienie