Współpraca

Usługi redakcyjne

• przesłanie pliku na adres mailowy

• wycena usługi i określenie terminu jej realizacji

• akceptacja kosztów i dokonanie opłaty

• przesłanie zredagowanego tekstu w określonym czasie

Usługi wydawnicze

• opracowanie planu wydawniczego

• ustalenie kosztów dla poszczególnych etapów realizacji planu

• akceptacja i zawarcie umowy